Warsztaty programu psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu:

 • Podstawy teoretyczne i filozoficzne psychologii zorientowanej na proces. (Tomasz Teodorczyk) 15h
 • Praca z ciałem i symptomami. (Bogna Szymkiewicz) 15h
 • Praca ze snami. (Tomasz Teodorczyk) 15h
 • Praca z relacjami międzyludzkimi. (Agnieszka Wróblewska) 15h
 • Odmienne i ekstremalne stany świadomości. (Tomasz Teodorczyk) 15h
 • Uzależnienia. (Bogna Szymkiewicz) 15h
 • Praca z krytykiem wewnętrznym. (Bogna Szymkiewicz) 15h
 • Praca z dużymi grupami i światem. (Tomasz Teodorczyk) 15h
 • Rozwiązywanie konfliktów. (Agnieszka Wróblewska) 15h
 • Umiejętności komunikacyjne. (Agnieszka Wróblewska) 15h
 • Praca wewnętrzna. (Bogna Szymkiewicz) 15h
 • Kierunki psychoterapii. (Jarek Józefowicz) 15h
 • Podstawowe umiejętności terapeutyczne. (Agnieszka Wróblewska) 15h
 • Diagnoza procesowa. (Wojtek Wojnarowicz) 15h
 • Warsztat superwizyjny. (Bogna Szymkiewicz) 15h
 • Warsztat superwizyjny. 2018 (dr Gary Reiss) 8h
 • Warsztat superwizyjny. 2019 (dr Gary Reiss) 8h
 • Ekstremalne i odmienne stany świadomości. (dr Gary Reiss) 16h
 • Metaumiejętności. (Hanna Wieloch) 15h
 • Etyka. (Hanna Wieloch) 15h
 • Osobowość (Artur Urant) 15h
 • Warsztat superwizyjny. 2021 (Bogna Szymkiewicz) 15h
 • Społeczne i kulturowe aspekty psychoterapii. (Maciej Popławski) 15h
 • Psychopatologia i praca z procesem. (Bogna Szymkiewicz) 15h
 • Praca z progiem i mechanizmy obronne. (Bogna Szymkiewicz) 15h

Pozostałe:

 • God, Sex & the Body. (Alex Mackay) 4dni
 • Summer Long Dance. (School Of Movement Medicine) 5dni
 • Phoenix Retreat. (Ya’Acove Darling Khan) 6dni
 • Z miłością do życia. (David Mooney) 3dni
 • Misja Życiowa. (Paweł Jan Mróz) 5dni
 • Soul Medicine – taneczna droga do uzdrowienia. (Julie & David Rose) 3dni
 • Love Stories. (Susannah Darling Khan) 18h
 • Hipno Camp. (Michał Cieślakowski) 9dni
 • Intensywne Wprowadzenie do NLP. (Paweł Jan Mróz & Sławomir Rak) – kilkanaście razy, jako asystent merytoryczny, kilka razy, jako współprowadzący. 15h
 • Integralny Praktyk NLP. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny.  10dni
 • Integralny Master NLP. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny. 10dni
 • Integralny Coach & Trener. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny. 18 dni
 • Trening Trenerski. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny oraz współprowadzący. 7dni
 • Trening Coachingowy. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny. 10dni
 • Trening Mówców Publicznych. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny. 7dni
 • Trening Medytacyjny i Doskonałe Zdrowie. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny oraz współprowadzący. 7dni
 • Trening Personalny I. – kilka razy jako asystent merytoryczny. 10dni
 • Trening Personalny II. – kilka razy jako asystent merytoryczny. 10dni
 • Ogień Motywacji. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny oraz współprowadzący. 3dni
 • Przebudzona Kariera. (Paweł Jan Mróz & Sławomir Rak) – kilka razy jako asystent merytoryczny oraz współprowadzący. 3dni
 • Hipnoza i Trans Intensive. (Paweł Jan Mróz) – kilka razy jako asystent merytoryczny. 3dni
 • Dzikie Serce. (Paweł Jan Mróz) – jako asystent merytoryczny. 3dni

Warsztaty i kursy w ramach studiów psychologicznych:

 • Pomoc psychologiczna. (Magdalena Karamać) 45h
 • Wywiad psychologiczny. (Magdalena Karamać) 15h
 • Pomoc psychologiczna i psychopatologia. (prof. dr hab. Ewa Trzebińska) 90h
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia. (prof. dr hab. Ewa Trzebińska) 60h
 • Jak stajemy się sobą. (prof. dr hab. Jerzy Trzebiński) 45h
 • Psychologia różnic indywidualnych. (dr Magdalena Nowicka) 45h
 • Psychotherapeutic discourse. (dr Elwira Szehidewic) 45h
 • Teoria psychoterapii. (prof. dr hab. Ewa Trzebińsk) 45h
 • The Introduction to Group Psychotherapy. (Matylda Porębska) 45h
 • Arteterapia – terapia poprzez sztukę. (dr Anna Waligórska) 46h
 • Positive psychology – The „how” of happiness. (Karina Tomczyk) 45h
 • Co ma piernik do wiatraka? Twórczość w teorii i praktyce. (dr Joanna Kwaśniewska) 45h
 • Jak wzmocnić swoją siłę woli? (dr Wiesława Sotwin) 45h
 • Podstawy treningu i warsztatu psychologicznego. (Jolanta Mieczkowska-Luto) 120h
 • Psychoedukacja – zastosowanie metod aktywnych. (Krzysztof Jedliński) 30h
 • Psychoterapia pary. (dr Bartosz Zalewski) 45h