Osobowość kształtuje się już od najmłodszych lat, wzorce, które powstają w dzieciństwie, towarzyszą nam przez całe życie. Im wcześniej poznamy siebie, nasze silne i słabe strony, nasze ograniczenia i potencjał, tym łatwiej będzie nam realizować się w przyszłości, realizować swoje plany i marzenia, osiągać sukcesy, oraz pozytywnie wpływać na otaczający nas świat.

Każdy człowiek jest unikatowy i jego niepowtarzalna droga rozwojowa czeka na odkrycie. Im więcej wiemy o samym sobie, tym łatwiej jest nam świadomie podążać tą drogą.

Wzmocnienie pewności siebie pozwala na wydobycie i pielęgnowanie unikatowych cech dziecka, na bycie sobą w świecie, który dąży do konformizmu i dostosowania. Pozwala to uniknąć brnięcia w sytuacje, w których bardziej pewni siebie koledzy narzucają pewne zestawy zachowań, często destrukcyjnych lub po prostu niezgodnych z potrzebami młodego człowieka.

Poprzez gry i zabawy rozwojowe oraz biorąc udział w ćwiczeniach psychologicznych, można bardziej poznać samego siebie, ucząc się samoświadomości od najmłodszych lat. Ćwiczenia te pozwalają również doświadczyć i wzmocnić poczucie pewności siebie w bezpiecznej i wspierającej przestrzeni.

Czego konkretnie doświadczy grupa podczas warsztatu:

  • za pomocą ćwiczeń psychologicznych odkryją i uświadomią sobie swoje wartości i ważne przekonania;
  • poznają sobie, swoje silne strony i wyjątkowe cechy;
  • stworzą swoją unikatową metaforę, która pozwoli im bliżej poznać siebie, oraz skutecznie radzić sobie z trudnościami;
  • wzmocnią swoją pewność siebie i asertywność;
  • nauczą się wyrażać siebie w kreatywny sposób;
  • będą mogli opowiedzieć o swoich doświadczeniach i przemyśleniach w otwartym kręgu, uczy to umiejętności aktywnego słuchania, formułowania swojego zdania, oraz przekazywania go;
  • doświadczą prowadzonej sesji ruchu spontanicznego;
  • spędzą dzień w przyjaznej i wspierającej przestrzeni, łącząc naukę z zabawą.

Ramowy plan warsztatu:

10:00 – 11:00 – wstęp
11:00 – 12:00 – moduł I
12:00 – 14:00 – moduł II
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 16:00 – moduł III
16:00 – 18:00 – ruch spontaniczny i praca z ciałem
18:00 – 19:00 – podsumowanie