Zmiany życiowe.

Jak skutecznie i w łagodny sposób przechodzić potrzebne zmiany życiowe. Wprowadzanie ukrytego potencjału, praca z ograniczeniami, facylitacja procesu zmiany.