O duchowości.

Nadprzyrodzone doświadczenia, takie jak wizje innych wymiarów, wglądy w przeszłe żywoty oraz przepowiadanie przyszłości, mogą poprowadzić osobę naprzód w jej rozwoju duchowymi i osobistym, podlegają one jednak pułapce powierzchownego wyjaśnienia rzeczywistości – podejście to może wabić niektórych ludzi do niedojrzałego Read more…

Zmiany życiowe.

Jak skutecznie i w łagodny sposób przechodzić potrzebne zmiany życiowe. Wprowadzanie ukrytego potencjału, praca z ograniczeniami, facylitacja procesu zmiany.